Коя е подходящата възраст, за да започнете да дресирате кученцето си?

Довеждането вкъщи на нов малък космат приятел е вълнуващо. Тези първи дни често са изпълнени с много гушкане и смях, когато вашето кученце започва да изследва света. Когато вие и вашето кученце се настаните в ежедневието, следващата стъпка е да решите кога да започнете да го дресирате. Коя е подходящата възраст? Много нови собственици не […]

Стилове на вербалната комуникация

Ето какви са стиловете на вербалната комуникация • научна – вербалната комуникация се основава на научна терминология. Речта в научен стил се отличава със своята последователност, съгласуваност на различни понятия и обобщение; • официален бизнес – познат е на мнозина като език на законите. Този стил на речта има информативна и заповядваща функция. Текстовете, написани […]

Какво е емпатия? – казано с прости думи

Емпатия. Тя е съзнателна съпричастност към емоционалното състояние на другите, способността да се разпознава как се чувстват и да изразяват състрадание. Извършва се, включително и с помощта на огледални неврони, които се намират в мозъчната кора и които Ви позволяват да отразявате чувствата и емоциите на другите живи същества. Способността да съпреживяваме ни помага да […]

Какво е асертивност и как асертивното поведение помага в работата Ви?

Увереността в себе си всъщност представлява умение. Уверенността е част от настойчивия набор от умения. Асертивност или асертивното поведение Ви помага да получите това, което искате, и да бъдете това, което сте. Ето как да станете по-уверени и защо не винаги е подходящо. Какво е асертивност с обикновени думи Асертивността е умение за самоувереност. Способността […]

Какво е алтруизъм?

Алтруизъм (произлиза от латинската дума: alter – друго). Алтруизъм е нравствен принцип, според който доброто на другите хора и техните интереси са по-важни от собственото аз и личните интереси. Терминът „алтруизъм“ е конструиран и въведен в обращение от О. Конт, който развива традициите на британската морална философия от 18 век. Той фиксира концепция, която е […]

Към началото