Съвети за ментална аритметика и как да я практикуват възрастните?

Вече знаете, че менталната аритметика е способността да правите изчисления в главата си и колко е важно да я владеете. Съвети за ментална аритметика и как да я практикуват възрастните? Защото менталната аритметика е свързана с чувството към числата или това е способността да се манипулират числата в главата на човека по различни начини, за […]

Как можете да станете математически гений с ментална аритметика?

Как можете да станете математически гений с ментална аритметика? Колко пъти сте чували някой да казва „Не мога да се занимавам с математика“? Вероятно и вие самите сте го казали. Благодарение на този потреперващ страх, повечето от нас често са се чудили дали има тайно хапче, което може да вземем, за да станем математически гений […]

Ментална аритметика за възрастни

Ментална аритметика за възрастни. Възрастните си спомнят, че са си тръгвали от училище, когато са имали уроци по математика. Но някои от тях продължават да са обкръжени от математика заради работата си, други я използват по-малко или изобщо не я използват. Без значение каква е професията ни, математиката ни заобикаля непрекъснато в ежедневието, защото живеем […]

Ето как да подобрявате менталната си аритметика

Ето как да подобрявате менталната си аритметика. Не може да се подчертае достатъчно колко важна е математиката в ежедневието. За да можете да разберете как работи светът, но и за да получите достъп до вълнуващи работни места, добрата база от основни математически знания е от съществено значение. Ето как да подобрявате менталната си аритметика Повечето […]

Към началото