Съвети за ментална аритметика и как да я практикуват възрастните?

Вече знаете, че менталната аритметика е способността да правите изчисления в главата си и колко е важно да я владеете. Съвети за ментална аритметика и как да я практикуват възрастните? Защото менталната аритметика е свързана с чувството към числата или това е способността да се манипулират числата в главата на човека по различни начини, за да се правят изчисления.

Съвети за ментална аритметика и как да я практикуват възрастните?

Доказано е, че чувството за число в замяна, предсказва успеха на ученика по алгебра. По същество това, което правим с променливите в алгебрата, е същото като това, което учениците могат да научат да правят с числа в по-ниските класове.

Но защо е важно?

Хората с чувство към числата могат да използват всякакви числа и то много гъвкаво. Те са в състояние да ги разглобяват и сглобяват по различни начини, за да правят изчисления. Това е доста подобно на възможността да играете с думи, за да правите интересни изречения или да играете с акорди и мелодии, за да правите песни.

Но менталната аритметика за възрастни или смисълът на числата не е само за математически игри, а точно обратното! Всеки може да научи основите на смятането наум и това ще направи ученето по математика и алгебра много по-лесно! Очакваме децата ни да научат много английски думи и да могат да използват тези думи по много различни начини, за да образуват изречения.

Така че защо да не очакваме да направят същото и с числата? И те могат, стига да им бъдат показани основите на менталната аритметика и да бъдат доказани с примери за това как се случва. Нека да преминем към практическата част на това занимание, а именно стратегии за усвояване на менталната аритметика.

Като събирате, можете да изваждате

Това е много важен принцип, основан на връзката между събиране и изваждане. Няма да имате нужда да помните техники за изваждане, ако може да използвате този принцип. Например, за да намерите 8 – 6, помислете: Шест плюс кое число прави 8? С други думи, помислете за липсващото събираемо на числото 6 + ___ = 8. Отговорът на това е и отговорът на 8 – 6.

Този принцип е особено полезен при изваждания като 13 – 7, 17 – 8, 16 – 9 и други основни факти за изваждане. Но можете да го използвате и в множество други ситуации. Например 63 – 52 е по-лесно да се реши чрез мислене за събиране: 52 + 11 прави 63, така че отговорът на 63 – 52 е 11.

Към началото