коучинг

Коучинг – кой има нужда и защо?

Коучинг – отготовор на често задавани въпроси

Коучинг? Въпреки факта, че коучингът става все по-широко разпространен у нас, често се случва някой да пита: защо всъщност е необходим? И на кого е нужно и кога?

Естествено, такива въпроси обикновено се задават от онези, които все още не са използвали коучинга. Всъщност коучингът е сравнително млад феномен у нас и е най-широко разпространен в големите компании, особено тези, които имат достъп до външния пазар. Не е изненадващо, че често се бърка с психологическо или бизнес консултиране. Междувременно коучингът е напълно независима посока в консултирането и управлението.

Международната коучинг федерация (ICF) определя процеса на коучинг, както следва:

„Коучингът е непрекъснато сътрудничество, което помага на клиентите да постигнат реални резултати в личния и професионалния си живот. Чрез процеса на коучинг клиентите задълбочават знанията си, повишават ефективността си и подобряват качеството си на живот.

На всяка среща клиентът сам избира темата на разговора, треньорът изслушва и допринася под формата на уточняващи забележки, ефективни въпроси, предоставяне на обратна връзка и др. Това взаимодействие изяснява ситуацията и насърчава клиента да действа. Коучингът ускорява процеса на самоусъвършенстване на клиента, като отваря повече възможности за избор. Коучингът се фокусира върху това къде клиентът иска да бъде, къде се намира в момента и какво е готов да направи, за да стигне там, където иска да бъде утре. „

Един от основателите на коучинга, Тимъти Галуей, дефинира същността на коучинга по следния начин. „Коучингът отключва потенциала на човек, за да увеличи максимално неговата ефективност. Коучингът не преподава, а помага да се научим. „

Коучинг (от английски) – обучение, подготовка. Треньор (от английски) – треньор, ментор.

Коучингът се корени в спорта, по-точно в коучинга. Техниките се фокусират не толкова върху точното изпълнение на инструкциите. Но върху максималното разкриване на вътрешния потенциал на спортиста и са наистина революционни. Но още по-изненадващ е фактът, че тези техники и тези принципи работят отлично в бизнеса и в много други области на нашия живот.

Така се появявя принципно нова посока на консултиране – коучинг. Консултирането не е съвсем правилното име за коучинг, тъй като консултирането обикновено включва в една или друга степен предлагане на готови решения на проблеми. Това не се прави при коучинга.

Съвременният коучинг обикновено се разделя на няколко области.

Би било правилно да се откроят две посоки:

  • Коучингът като вид консултиране.
  • Коучингът като стил на управление.

Нека първо разгледаме коучинга като вид консултиране.

Прието е да се отделят два вида коучинг.

  • Бизнес коучинг, тоест коучинг за клиента за решаване на различни проблеми в сферата на бизнеса.
  • Лайф коучинг, тоест коучинг за решаване на всякакви житейски проблеми, постигане на житейски цели.

Това разделение е много произволно, тъй като бизнесът по правило е неразделна част от нашия живот. В същото време това разделение е оправдано, тъй като в съвременната традиция бизнесът е бизнес, а личният живот е личен живот. Бизнес коучингът може да се извършва както индивидуално, така и за екипи (например като част от проект).

Коучингът, като вид консултиране, представлява поредица от разговори (коучинг сесии) между коуч и клиент. По време на консултацията се разглеждат теми, представляващи интерес за клиента. Извършва се търсенето на оптимални решения на проблемите, пред които е изправен клиентът. Разбира се, че клиентът вече има решение и то най-доброто, но той просто не го вижда. И треньорът трябва само да помогне на клиента да го намери.

Технически изглежда така

На първата среща треньорът и клиентът сключват договор, тоест обсъждат подробно всички аспекти на по-нататъшното сътрудничество. След това на коучинг сесии (лице в лице или на непълен работен ден) се разглеждат теми от интерес за клиента.

Треньорът задава въпроси и изслушва клиента, а клиентът отговаря на тези въпроси. Естествено, въпросите не са произволни, а според определена методология. Тя позволява на клиента по време на сесията да намери отговора на интересуващия го въпрос, да намери решение на проблема, който сам си е поставил.

Трябва да се отбележи, че не треньорът намира тези решения, а самият клиент. Треньорът само му помага в това. Можем да кажем, че треньорът в този случай играе ролята на своеобразно огледало за съзнанието на клиента. Можете, разбира се, и без огледало, но с огледало все пак е много по-удобно.

Този тип коучинг ще бъде от интерес за всеки, който иска да се промени, който иска да постигне страхотни резултати в бизнеса и в живота. Това важи за тези, които усещат потенциала в себе си и се стремят да го развият.

Коучингът е важен за тези, които искат да се реализират възможно най-много в живота, в бизнеса, за да бъдат успешни във всички области на своята дейност. Оптимално изграждане на кариера, постигане на взаимно разбирателство с другите, повишаване на ефективността на бизнеса, подобряване на качеството на живота ви – всичко това и много, много повече може да се направи с помощта на коучинг. Няма област, в която коучингът да не е ефективен.

Към началото