Комуникационни умения

Комуникационни умения

Комуникационни умения

Умението да общувате ефективно е може би най-важното от всички житейски умения. Именно това ни позволява да предаваме информация на други хора и да разбираме какво ни се казва. Трябва само да наблюдавате бебето, което внимателно слуша майка си и се опитва да повтори звуците, които тя издава. По този начин ще разбере колко фундаментално е желанието за общуване.

Комуникацията, най-просто, е актът на прехвърляне на информация от едно място на друго. То може да бъде:

  • Гласово, с помощта на гласа;
  • Писмено, чрез използване на печатни или цифрови медии като книги, списания, уебсайтове или имейли;
  • Визуално, с помощта на лога, карти, диаграми или графики;
  • Невербално, като се използва езика на тялото, жестовете, тон и височина на гласа.

На практика комуникацията, често се постига с комбинация от няколкото метода по-горе.

Комуникативните умения може да отнемат цял ​​живот за усвояване, ако наистина някой някога може да твърди, че ги е усвоил. Хубавото е, че има много неща, които може да направите и лесно, да подобрите комуникативните си умения. С развитие на комуникационните умения, вие ще си гарантирате, че можете да предавате и получавате информация ефективно.

Значение на добрите комуникационни умения

Развиването на комуникативни умения може да помогне на всички аспекти от живота ви. От професионалния ви живот до социалните събития и всичко между тях.

Способността да се предава информация точно, ясно и по предназначение е жизненоважно житейско умение и нещо, което не бива да се пренебрегва. Никога не е късно да работите върху комуникационните си умения. След като направите това, може да откриете, че подобрявате качеството си на живот.

Уменията за комуникация са необходими в почти всички аспекти на живота:

  • В професионален аспект, ако кандидатствате за работа или търсите повишение при настоящия си работодател, почти сигурно ще трябва да демонстрирате добри комуникационни умения.

Комуникационните умения са нужни, за да се говори по подходящ начин и с голямо разнообразие от хора. Същевременно, е нудно да се поддържа добър зрителен контакт. Както и да се демонстрира разнообразен речник и да приспособяване на езикът ви към аудиторията. Това е нужно, за да се изслушва ефективно, да се представят идеите по подходящ начин, да се пишат ясно и кратко и да се работи добре в група . Много от тях са основни умения, които повечето работодатели търсят.

Уменията за устна комуникация са на първо място сред уменията и качествата на кандидата за работа. С напредването на кариерата ви значението на комуникативните умения се увеличава. Способността да говорите, слушате, разпитвате и пишете с яснота и лаконичност са от съществено значение за повечето мениджъри и лидери.

  • В личния ви живот добрите комуникативни умения могат да подобрят личните ви взаимоотношения, като ви помагат да разбирате другите и да бъдете разбирани.

Почти е клише, че личните отношения се нуждаят от комуникация. Неспособността да се говори е сочена като основен обвиняем за разпадането на произволен брой партньорства и взаимоотношения. Все пак, не трябва да забравяме, че способността да се слуша също е важен елемент и никога не го бренебрегвайте. Комуникацията е жизненоважна и в по-широките семейни отношения. Независимо дали искате да обсъдите договорености за почивки или да се уверите, че вашите тийнейджърски деца се чувстват добре и щастливи.

  • Уменията за комуникация също могат да гарантират, че сте в състояние да управлявате взаимодействията с бизнеса и организациите.

По време на живота си вероятно ще трябва да взаимодействате с широк кръг от организации и институции, включително магазини, предприятия, държавни служби и училища. Добрите комуникативни умения могат да облекчат тези взаимодействия и да гарантират, че сте в състояние да предадете мнението си спокойно и ясно. Също така, трябва да можете да вземате под внимание обратната връзка от хората.

Умението да се оплакваш ефективно е важно умение например, както и да се справяш сам с критиката.

Комуникацията е двупосочен процес

Комуникацията не е същото като излъчване или просто изпращане на информация. Това е двупосочен процес. С други думи, това включва както изпращане, така и получаване на информация.

Следователно това изисква както говорене, така и слушане. Но също така, може би е и по-важно, развиване на споделено разбиране за информацията, която се предава и получава.

  • Ако сте „изпращачът“ на информация, това означава да я съобщите ясно, за да започнете с нея (независимо дали в писмен вид или лице в лице), след това да задавате въпроси, за да проверите разбирането на слушателите си. След това трябва да изслушате отговорите им и ако е необходимо, да разясните допълнително.
  • Ако сте получателят, това означава да слушате внимателно информацията, след това да проверите дали сте разбрали, като размислите назад или да зададете въпроси, за да сте сигурни, че и двамата разбирате еднакво ситуацията.

Следователно това е активен процес. Няма нищо пасивно в комуникацията и в двете посоки.

Научете повече за ключовите комуникационни умения, от които се нуждаете, за да бъдете ефективен комуникатор.

Развиване на комуникационни умения

Добрите комуникативни умения могат да подобрят живота ви, като изгладят вашия начин на взаимодействие с другите хора.

Лошите комуникативни умения, от друга страна, могат да влошат отношенията от бизнеса до личения ви живот, като значително затруднят живота ви като цяло.

Изглежда, че някои хора разбират как да общуват, без дори да се опитват. Те са в състояние да приспособят езика, тона и посланието си към аудиторията си и да изразят своето мнение, бързо, лаконично и по начин, който се чува. Те също така могат бързо да приемат съобщенията, изпратени до тях, разбирайки както казаното, така и това, което не е изказано директно.

Може да ви изглежда, че го правят без усилие, но всъщност, истината е, че такива хора са прекарали много време, усъвършенствайки уменията си.

По пътя към осъвършенстването на си на комуникационнит умения, сигурно са развили и добро разбиране за себе си (наречено самосъзнание) и навици да размишляват върху успеха, неуспеха и действията, довели до едното или другото.

Комуникационните умения са дългосрочен проект

Развиването на отлични комуникативни умения вероятно е най-добре да се смята за дългосрочен проект.

Има голяма вероятност, че ще продължите да научавате за комуникацията през целия си живот. Малко хора, ако има въобще такива, някога биха казали, че няма какво повече да се научи по въпроса. Това обаче не означава, че не си струва да започнете пътуването.

Има много малки и лесни неща, които можете да направите веднага, като те ще ви помогнат да общувате по-ефективно.

Умения за междуличностна комуникация

Междуличностните умения са уменията, които използваме, когато сме ангажирани в общуване лице в лице с един или повече други хора.

Подобряването на комуникацията предоставя информация за това как можете да започнете да решавате тези проблеми. По-конкретно може да има въпроси, свързани с междукултурната комуникация, особено ако редовно работите или общувате с хора от други култури.

Вербална комуникация

Вербалната комуникация е свързана с това, което казваме, което е важен начин за предаване на нашето послание.

Вербалната комуникация може да бъде както писмена, така и устна, но следващите редове се фокусират главно върху говоримата комуникация.

Думите, които ние избираме, могат да имат голямо значение дали другите хора ни разбират. Помислете например за общуване с малко дете или с някой, който не говори много добре собствения ни език. При тези обстоятелства трябва да използвате прост език, кратки изречения и да проверявате редовно разбирането. Това е съвсем различно от разговор със стар приятел, когото познавате от години и с когото може дори да не е необходимо да завършвате изреченията си. По същия начин разговорът с приятел е много различен от бизнес дискусия, а думите, които избирате, може да са значително по-технични, когато говорите с колега.

Прочетете повече за вербална комуникация и ефективно говорене в другите ни статии.

Размисълът и изясняването са често срещаните техники, използвани във вербалната комуникация, за да се гарантира, че това, което сте чули и разбрали, е това, което е било предназначено. Размисълът е процесът на перифразиране и преизчисляване на току-що казаното от другия човек, за да проверите дали сте разбрали. Изясняването е процесът на търсене на повече информация, за да информирате вашето разбиране, например чрез задаване на въпроси.

Уменията за поставяне на въпроси са една много важна област на вербалната комуникация, която често се използва за изясняване, но също така и за извличане на повече информация и като начин за поддържане на разговор.

И накрая, две специфични области, в които ще ви трябват умения за устна комуникация и които си струва да се разгледат отделно, са изнасянето на реч и разговор.

Невербална комуникация

Използването на нашия глас е само върхът на айсберга.

Всъщност ние комуникираме много повече информация, използвайки невербална комуникация. Това включва невербални сигнали, жестове, изражение на лицето, език на тялото, тон на гласа и дори външния ни вид. Те могат да служат или за засилване или за подкопаване на посланието на нашите изречени думи, така че си струва да се обмислят внимателно.

Съвет! „Ако искате да кажете нещо скандално, облечете костюм.“ – Покойният д-р Джо Джайна, организационен психолог в Училището по мениджмънт в Кранфийлд.

Слушане

Слушането също е жизненоважно умение за междуличностна комуникация.

Както казахме по-горе, комуникацията е двупосочен процес. Слушането е съществена част от получаването на информация. Когато общуваме, прекарваме 45% от времето си в слушане. Повечето хора приемат слушането за даденост, но то не е същото като просто да чувате думите и трябва да се смята за умение.

Винаги си струва да помислите какво не трябва да правите, както и какво трябва да правите, когато се опитвате да развиете уменията си. Може да откриете, че разпознавате някои от лошите навици, които вие или други хора сте усвоили при слушане.

Използване на комуникационни умения

Комуникационни умения. Уменията за междуличностна комуникация са важни в широк кръг от обстоятелства и среди, вероятно всъщност навсякъде, където можем да се срещнем и да си взаимодействаме с други хора.

Например комуникационни умения – те са от съществено значение за започване на изграждане на взаимоотношения, както в професионален план, така и у дома.

Добрите комуникативни умения също могат да ви помогнат да осигурите обратна връзка ефективно и по начин, който няма да причини обида. Това е жизненоважно умение, което се използва през целия живот.

Добрите умения за междуличностна комуникация ни позволяват да работим по-ефективно в групи и екипи, които могат да бъдат или формални или неформални.

Други комуникативни умения

Комуникационните умения обхващат много повече от обикновена вербална и невербална комуникация, дори при широк спектър от обстоятелства.

Презентационни умения

Много от нас използват умения за презентация рядко. Вероятно обаче в живота ви ще има моменти, когато трябва да представите информация на група хора, било то в официална или неформална обстановка.

Презентациите са много повече от просто изправяне пред екран и разговаряне по ваш начин през набор от слайдове. Те също така включват способността да разказвате точките си на срещи, както малки, така и големи, и дори да представите бизнес идеята си на потенциален инвеститор.

Писмени умения

Уменията за общуване не се ограничават до пряко взаимодействие с други хора и изговорената дума.

Способността да пишете ясно и ефективно също е от ключово значение за комуникацията.

Този набор от умения не трябва да се ограничава до журналисти или професионални автори. Лошата писмена комуникация може да бъде разочароваща за читателя и потенциално вредна за автора. Например, бихте ли купили продукт от уебсайт, осеян с правописни грешки или пълен с непълни или неясни изречения?

Писмените умения не са само за ученици. Това са уменията, от които се нуждаете, за да можете да се научите, как да съобщите своите идеи и да разберете идеите на другите по-ефективно. Те могат по-специално да ви помогнат да четете по-критично и да запазите повече информация, като правите бележки: подобряване на процеса на получаване на писмена комуникация.

Лични умения

Личните умения са уменията, които използваме, за да поддържаме здраво тяло и дух. Но те също могат да подобрят комуникацията.

Например, подобряването на вашето самочувствие и изграждането на вашата увереност може да ви помогне да се чувствате по-позитивни към себе си и способностите си, включително способността ви да общувате. Да се чувствате позитивно е първата стъпка към по-позитивното действие и следователно ефективно.

Като имате по-дълбоко разбиране за себе си и по-спокоен и позитивен възглед за живота, вие сте по-склонни да бъдете харизматични, черта, която може допълнително да помогне на комуникационния процес. Добрата комуникация също е свързана с асертивност или отстояване на това, в което вярвате.

По време на стрес или когато сме ядосани, може да общуваме по-малко ефективно.

Умението да общувате ефективно също е умение като всяко друго. Това също може да се научи, като се отдели време. Всеки може да започне по всяко време да подобрява своите комуникативни умения и инвестицията на време и усилия вероятно ще се изплати бързо.

Към началото