емпатия

Какво е емпатия? – казано с прости думи

Емпатия. Тя е съзнателна съпричастност към емоционалното състояние на другите, способността да се разпознава как се чувстват и да изразяват състрадание. Извършва се, включително и с помощта на огледални неврони, които се намират в мозъчната кора и които Ви позволяват да отразявате чувствата и емоциите на другите живи същества.

Способността да съпреживяваме ни помага да почувстваме принадлежност към случващото се с даден човек и самият човек ще го разбере: неговите емоции са важни за Вас, вие го приемате.

Емпатия – с проси думи

Това умение е необходимо при изграждането на междуличностни отношения: намирането на общ език, съгласуването и разработването на стратегия, която да задоволи и двете страни, е възможно само когато сме в състояние да се поставим на мястото на другия.

Емпатията е мост между световете, в които живее всеки от нас. Емпатията помага да се почувства единение с другите. Има редица правила, които трябва да се спазват, за да се изгради мост.

Правила на емпатията

1. Искрено желание да разберете всеки един човек и да му съчувствате.

Емпатията е трудна вътрешна работа, която изисква много ресурси. Всъщност често ни е по-лесно да съдим другите, използвайки стереотипи и етикети, да отстраним чувствата си настрана, мотивирайки това с нежелание да се задълбочаваме в проблемите на другите.

Съвет: трябва искрено да се грижим за това, което се случва с човека – това е единственият начин да създадем дълбоки конструктивни взаимоотношения.

2. Съчувствайте, а не оценявайте.

Ако другият човек попадне в неприятна ситуация, обикновено имаме желание да кажем „Направил си нещо глупаво или ти сам си виновен за всичко“. Но по този начин ние оценяваме какво се случва, закачаме етикет и се опитваме да обезценяваме чувствата на другия.

 Ето как се включва защитният механизъм на психиката: не искаме да се изправяме пред силни негативни емоции на другите хора. Важно е обаче да разберете, че такова отношение няма да Ви позволи да изразите съчувствие, да окажете помощ или да установите контакт.

Съвет: Откажете се от автоматичните реакции, важно е да заемете неосъдителна позиция.

3. Приемете факта, че всеки живее в собствената си психологическа реалност

Запомнете: всеки от нас има свои собствени възгледи, идеи, убеждения, правила.

Съвет: Трябва да уважавате тези различия. Дори да не споделяме мирогледа на човек, трябва да признаем, че той има право на своята гледна точка.

Към началото